Stressvermindering

Behandeling bij stress, psychische problemen of burn-out volgens het PASSIE-protocol

Het PASSIE-protocol is uitgebreid beschreven in mijn boek “Van Werkstress naar Passie – in 6 stappen” . Voor bestelling boek klik hier.

  • Het mentale niveau krijgt aandacht door de belemmerende overtuigingen te zien die als een rode draad door de opgedane vervelende ervaringen lopen. Van daaruit wordt gezocht naar overtuigingen die van nature bij ons passen en die energie en inspiratie geven. Uitgangspunt daarbij is dat het leven zinvol is en dat stress ons aanzet om die persoonlijke betekenis van het leven te vinden. Pas daarna zal de ontlading van stress op het emotionele en fysieke niveau duurzaam effectief zijn.
  • Op het emotionele niveau zijn Counseling, Stressrelease en Traumaverwerking effectieve hulpmiddelen. Uitgebreid wordt aandacht gegeven aan het loslaten van wat we geleerd hebben te zijn en te doen.
  • Op het fysieke niveau worden Ontspanningsoefeningen, Lichaam en Stemwerk, Metingen van hartcoherentie, Ademhalingstechnieken Balans lopen Deze oefeningen helpen belemmeringen ook fysiek los te laten en toe te laten waar het in jouw leven echt om gaat.

Wat kun je er mee bereiken?

Door de aanpak op meerdere niveaus is het herstel duurzaam en essentieel. De aangereikte handvaten zijn ook bruikbaar in andere situaties en gaan daarom “levenslang” mee.

Casus

Een man van 38, actief en kundig neemt enthousiast allerlei taken op zich die nodig zijn voor het werk, gezin en verenigingsleven. Hij wordt gewaardeerd en dat geeft hem energie.  Al langer voelt hij tegenzin om iets op te pakken, maar dingen moeten nu eenmaal gedaan worden. Sociale contacten kosten steeds meer energie. Hij wordt stiller en voelt zich geregeld een buitenstaander. Het leven lijkt leeg.

De overtuiging dat hij hard moest werken om geliefd te zijn bleek hem uit te hollen. Het inzicht dat hij van nature waardevol is hielp hem meer te selecteren in taken en contacten. Het Balans lopen maakte hem energiek. Hij kon gemakkelijker een avondje alleen zijn zonder onrustig te worden.

 
José aan het werk: