Personeel en communicatie

Boek-in-6-stappen---gr

Hoe gaan we te werk?

In een dialoog leggen we de vinger op de zere plek. Een bedrijfsscan, aan de  hand van een specifieke vragenlijst, wordt ingezet.  Hierdoor krijgen we een goed beeld van sterktes en zwaktes als het gaat om personeel, organisatie en communicatie in de veranderde situatie. Een actieplan voor de korte en lange termijn brengt structuur in het veranderingsproces.

Teambuilding en teamtraining helpen het personeel zich (opnieuw) te verbinden met het bedrijf en hun positie en taken goed af te stemmen op elkaar. Voorbeelden hiervan zijn: “Open Space bijeenkomsten”, “Anders omgaan met stress en conflicten”, ”Zinvol communiceren op basis van het PASSIE-protocol”.

Re-integratie, begeleiding ziekteverzuim; In individuele sessies krijgt de zieke werknemer de begeleiding die nodig is om weer goed te functioneren. Denk hierbij aan counseling, omgaan met stress, traumaverwerking. Effectief bij zowel geregeld ziekteverzuim als ook bij 1e en  2e spoor re-integratie. We begeleiden het totale 2e spoortraject volgens de normen van het UWV en scoren hoog bij tevredenheidonderzoek bij werkgevers en werknemers. Wij zijn “Blik op Werk “gecertificeerd.

Wat kan ik er mee bereiken?

Betrokken medewerkers, minder ziekte- en productieverzuim, collegialiteit, effectieve samenwerking.

Praktijkvoorbeeld

Een MKB bedrijf groeit gestaag en heeft inmiddels 20 mensen in dienst. Taken verschuiven en voor een aantal functies zullen er nog mensen bij moeten.

De communicatie verloopt niet optimaal; Opdrachten worden anders uitgevoerd dan bedoeld, werk wordt dubbel gedaan en sommige taken blijven liggen. De sfeer is gespannen en steeds vaker zijn mensen ziek.
Na een Open Space  bijeenkomst had ieder een helder beeld va n waar het bedrijf naar toe wil en ieders plek daarin. Individuele coaching zorgde voor minder ziekteverzuim.