Counseling & Coaching

Het zelf ontwikkelde PASSIE- protocol (e-book hier te downloaden) is de basis van de begeleiding. Uitgangspunt daarbij is dat het leven zinvol is en dat stress veel inzichten geeft in waar we eigenlijk naar toe willen. Stress is dan geen last maar juist de wegwijzer naar persoonlijke zingeving. Vakkennis en jarenlange ervaring zorgen voor een verfrissende input en andere kijk op de problematiek zoals die nu speelt.

Trainingstraject: Leidinggevenden en managers als coach – zinvolle communicatie

Situaties waarbij counseling een hulp kan zijn:

  • Terugkerende fysieke klachten
  • Doorbreken van oude, niet wenselijke patronen
  • Traumaverwerking
  • Herstellen van psychische problemen, “burn out” of overspannen zijn
  • Behandeling van stress, vermoeidheid en slaapproblemen
  • Omgaan met lastige emoties
  • Verdiepen van de relatie met  jezelf, gezin, vrienden en collega’s
  • Hanteren van conflictsituaties
    Lees meer over de verschillende werkwijzen

Training: Leidinggevenden en managers als coach

Steeds meer persoonlijke begeleidingstaken komen bij managers en leidinggevenden te liggen. Het PASSIE-protocol biedt daar voor heel heldere handvatten. In een 3 daagse cursus en 2 individuele gesprekken voorafgaand, wordt de manager/leidinggevende getraind om vanuit zelfkennis, inzicht en effectieve communicatie het beste uit zijn team te halen:

Dag 1: Zelfreflectie op basis van het PASSIE – protocol. Hoe zet ik stress duurzaam om in energie?Welke belemmeringen kom ik tegen en hoe laat ik die los?
Dag 2: Zinvol communiceren op basis van het PASSIE – protocol. Welke gevolgen heeft die verandering voor mijn contact en communicatie met mijn team? Hoe versterk ik de energie en inzet van anderen? Welke factoren bepalen of mijn boodschap opgepakt wordt?
Dag 3: Bijzondere doelgroepen e communicatie, in het kader van de participatiewet. Hoe kan ik vanuit een natuurlijke houding eenduidig en gestructureerd communiceren en functioneren voor diverse doelgroepen. Met welke (on)mogelijkheden moet ik rekening houden.