Teambuilding

Teambuilding en teamtraining

Kenmerkend is de interactieve en dynamische aanpak binnen de trainingen en workshops. Er wordt gezorgd voor een prettige en open sfeer. Mensen worden door de enthousiaste manier van begeleiden meegenomen naar een goed resultaat

Hoe gaan we te werk?

Naar aanleiding van een voorgesprek met de opdrachtgever wordt het doel van de training vastgesteld. Vervolgens wordt het programma daarop aangepast.
Ook voor familie- of vriendenworkshops kan een aanbod op maat worden gemaakt.
Voorbeelden van trainingen zijn : Effectief Communiceren”, “Ken je uitstraling, “Open Space, voor inspraak en visievorming”, “Anders kijken naar conflicten”.

Wat kan ik er mee bereiken?

Effectieve en positieve communicatie onderling, een groter draagvlak van(veranderde) doelstellingen, meer ontspanning in de omgang, meer commitment met het bedrijf en met elkaar.